Температурата в Пловдив се Туит-ва в реално време

Български

Катедра КСТ през годините

Български

Ден на специалност КСТ 2017

 

04 Декември 2017 във II-ри корпус на ТУ–Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 63

Български

Практическо програмиране за хетерогенни системи

На 14 и 15 Декември в Пловдивския филиал на ТУ-София ще се проведе уникално обучение за повишаване на практическите умения за програмиране на хетерогенни паралелни системи.Обучението се оргнизира със съдействието на Националният център по суперкомпютърни приложения към Бъкгарската академия на науките.Обучението ще включи две основни направления:

Български

АОКСИТ

АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ по КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  (АОКСИТ)

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

Постетете сайта за повече информация: http://www.aoksit-bg.eu/

Български

Предстоящи Научни Форуми 2017

Разгледайте интересни Научни конференции в страната и чужбина, на които можете да публикувате резултатите от научната си дейност. Всичките са индексирани в SCOPUS.

Български

Отворена лекция на колеги от Албъни, САЩ

На 21.12.2016г. от 17:30 в зала 2105 (2-ри корпус на ТУ-Пловдив) лекции ще изнесат колеги от департамента по Компютърни Науки на университета в Албъни, САЩ.

  • Петко Богданов – Извличане на знания от данни за динамични процеси в мрежи
  • Мария Желева – Мобилни и безжични мрежи на бъдещето
Български

Семинар на докторантите

PhD Scientific Seminar Computer Systems & Technologies Department

November 25th 2016, hall 2203

13.00 Seminar Opening

13.00-13.15 Dimitar Grozev “Private cloud traffic types, monitoring and methods for optimization”

13.15-13.30 Dimitar Garnevski “Estimation of the speed and direction of solar prominence in sequence of frames”

13.30-13.45 Lilyana Boneva “Semantic-aware Expert Partitioning”

13.45-14.00 Donka Nesheva “An Overviewof Cloud Computing in Healthcare”

Български

Ден на специалност КСТ 2016

За пореден път ще се проведе деня на специалността във 2-ри корпус н ТУ в Пловдив.

Поканени са фирмите в областта, преподаватели, общината.

Ще дискутираме образованието и науката в светлината на сътрудничеството с бизнеса.

инжитатион

Български

"Code Modernisation for Intel Multi Core and Xeon Phi Architectures"

Национален център по Суперкомпютърни изчисления, съвместно с Интел организира обучение за техники за модернизация на код за многоядрени архитектури на Интел.

Обучението ще се проведе от 25-28 Април в София, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към БАН.

За желаещите от ТУ-София филиал Пловдив ще бъде осъществена видеоконферентна връзка от зала 4513 (IV-ти корпус на филиала).

Български

Страници

Subscribe to Катедра Компютърни системи и технологии RSS