Вие сте тук

Учебна дейност

В момента катедрата провежда един курс за ОКС "Бакалавър" - "Компютърни системи и технологии", както и един курс за ОКС "Магистър" със същото име. Паралелно с това катедрата провежда компютърно-ориентираните дисциплини на останалите специалности във филиала - Компютърни системи, Програмиране и използване на компютри, Експертни системи, Информатика, Програмиране на вградени системи, Миркопроцесорни системи, и други. 

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

 

Студенстка мобилност

 

Катедрата има сключени договори за студентска мобилност с университети в Карлскрона (Швеция), Стокхолм (Швеция), Ковентри (Англия), Нотингам Трент (Англия), Панония (Унгария), Льовен (Белгия), Бърно (Чехия).

Повече информация за програма Еразъм на страница на на ТУ-София.