Вие сте тук

Научни събития по време на Българското председателство на Европейския съвет

 На 19.04.2018 в Националния дворец на културата, зала 2, театър „Азарян“ ще се проведе европейския форум „Shaping Europe’s Digital Future HPC for Extreme Scale Scientific and Industrial Applications”. Основните теми , акцентите на форума са : - Суперкомпютри с производителност над 1017 операции в секунда и тяхното приложение в научните изследвания и индустрията. - Изключително прецизен анатомичен модел на човешкия мозък ( точност 20 микрона), неговият цифров модел и имплантирането му в суперкомпютрите.  На 18.04.2018 в големия салон на Българската академия на науките ще се състои  Young Researchers Event  Brain models and Computation for Brain Medicine Курсът е ориентиран към софтуерните инженери и младите изследователи в областта на неврологията. Те ще бъдат запознати с: -Европейския проект за изследване на човешкия мозък HBP ( Human Brain Project ). -Тримерния атлас на човешкия мозък с точност 20 микрона и използването му в неврологията. -Цифрови модели на анатомичните невронни мрежи и софтуерни инструменти за тяхното моделиране на суперкомпютри. -Цифров модел на прецизния тримерен атлас на човешкия мозък и използването му като фундамент за изграждането на изкуствен интелект и инструмент за Deep Learning.  На сайта на Националния център за суперкомпютърни приложения scc.acad.bg и сайта на PRACE http://www.prace-ri.eu/  ще намерите: -Официалното съобщение на Европейската комисия ; -Програмите на двете събитие. -Формите за регистрация. Регистрацията е задължителна.  За нас е удоволствие да ви поканим да присъствате на форума на 19.04.2018 и да вземат участие в Young Researchers Event на 18.04.2018 .