Вие сте тук

Нов сайт на катедра КСТ

От няколко дни в процес на създаване е нов сайт на катедрата, в който преподавателите ще могат да добавят информация за преподаваните от тях дисциплини, научните им интереси и приемното им време.

Студентите ще могат да следят новини за катедрата, както и информация засягаща тяхното обучение в катедрата. 

Ще бъде добавен и форум, където студентите ще могат да задават своите въпроси и да обсъждат проблемите, пред които са изправени.