Вие сте тук

доц. д-р Петя Емилова Павлова

Кабинет: 1205 

тел.: 659705  

e-mail: p_pavlova@tu-plovdiv.bg

Доктор - "Оптични и лазерни уреди и методи” (02.05.19) - 2002 г. 

Доцент -“Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Компютърно зрение)” (02.21.07) - 2006 г.