Вие сте тук

доц. д-р Диляна Будакова

 

Кабинет: 1205  

тел.: 659705  

e-mail: dilyana_budakova@yahoo.com

Доктор: "Моделиране и изследване аспекти на поведение" (02.21.04) - 2006