Вие сте тук

гл. ас. д-р Мария Пламенова Маринова

Кабинет: 1227  

тел.: 659727  

e-mail: m_marinova@tu-plovdiv.bg