Вие сте тук

Дисциплини "Бакалавър"

ОКС "Бакалавър"

Код
Кредити
Водещ
преподавател
Наименование 

FBE05

6

 

Програмиране и използване на компютрите I-ва част

FBE14

6

 

Програмиране и използване на компютрите II-ра част

FBE23

6

 доц. Велко Илчев

Програмиране и използване на компютрите III-та част

BCS27

5

 

Операционни системи

BCS28

5

 

Дискретни структури

BCS29

6

 

Синтез и анализ на алгоритми

BCS30

5

 

Сигнали и системи

BCS31

6

 

Анализ и синтез на логически схеми

BCS34

5

 

Организация на компютъра 

BCS35

5

 

Микорпроцесорна техника 

BCS36

5

 

Компютърна периферия 

BCS37

5

 

Бази от данни

BCS38

5

 

Програмни езици 

BCS39

 

Цифрова схемотехника

BCS40

 

Компютърни архитектури 

BCS41

 

Програмни среди

BCS42

4

проф. Гриша Спасов

Микропроцесрони системи 

BCS43

4

 

Информационни и управляващи системи

BCS44

4

 доц. Велко Илчев

Обектно-ориентирано програмиране 

BCS47

5

проф. Гриша Спасов

Компютърни мрежи

BCS48

6

 

Паралелно програмиране 

BCS49

4

 

Поректиране на компютри

BCS50

4

 

Тестиране и диагнистика на компютърни системи

BCS51

5

 доц. Петя Павлова

Компютърна графика

BCS52

4

 

Приложни информационни системи

BCS54

4

 

Функционално програмиране

Високопроизводителни компютръни системи

BCS55

4

 

доц. Велко Илчев

Системи с програмируема логика

Езикови процесори

BCS56

4

 

 доц. Велко Илчев

Системно програмиране

Компонентно програмиране

BCS57

5

 доц. Велко Илчев

XML-технологии