Предстоящи Научни Форуми 2017

Разгледайте интересни Научни конференции в страната и чужбина, на които можете да публикувате резултатите от научната си дейност. Всичките са индексирани в SCOPUS.

Български

Отворена лекция на колеги от Албъни, САЩ

На 21.12.2016г. от 17:30 в зала 2105 (2-ри корпус на ТУ-Пловдив) лекции ще изнесат колеги от департамента по Компютърни Науки на университета в Албъни, САЩ.

  • Петко Богданов – Извличане на знания от данни за динамични процеси в мрежи
  • Мария Желева – Мобилни и безжични мрежи на бъдещето
Български

Семинар на докторантите

PhD Scientific Seminar Computer Systems & Technologies Department

November 25th 2016, hall 2203

13.00 Seminar Opening

13.00-13.15 Dimitar Grozev “Private cloud traffic types, monitoring and methods for optimization”

13.15-13.30 Dimitar Garnevski “Estimation of the speed and direction of solar prominence in sequence of frames”

13.30-13.45 Lilyana Boneva “Semantic-aware Expert Partitioning”

13.45-14.00 Donka Nesheva “An Overviewof Cloud Computing in Healthcare”

Български

Ден на специалност КСТ 2016

За пореден път ще се проведе деня на специалността във 2-ри корпус н ТУ в Пловдив.

Поканени са фирмите в областта, преподаватели, общината.

Ще дискутираме образованието и науката в светлината на сътрудничеството с бизнеса.

инжитатион

Български

"Code Modernisation for Intel Multi Core and Xeon Phi Architectures"

Национален център по Суперкомпютърни изчисления, съвместно с Интел организира обучение за техники за модернизация на код за многоядрени архитектури на Интел.

Обучението ще се проведе от 25-28 Април в София, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към БАН.

За желаещите от ТУ-София филиал Пловдив ще бъде осъществена видеоконферентна връзка от зала 4513 (IV-ти корпус на филиала).

Български

Hash Code by Google

hashcode2016_300px.png

Български

IEEE Intelligent Systems IS'16

Special Session on Data-driven Decision Making: Methodology and Applications part of 8th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS'16 https://www.ieee-is.org/ September 4-6, 2016, Sofia, BulgariaChairs:

  • Veselka Boeva, Technical University of Sofia, Bulgaria
  • Elena Tsiporkova, The Collective Center for the Belgian technological industry, Belgium
Български

Ден на специалност "КСТ" в ТУ-Пловдив

Български

Ден на специалност "КСТ" в ТУ-Пловдив

Среща на фирмите пртньори на катедрата с членовете на катедрата и със студентите, за да се обсъдят възможните промени на учебните материали и курсов така, че да отговарят на търсенето в областта.

Запознаване на ученици и студенти с лабораторните бази на катедрата и възможностите за придобиване на специфични умения от компютърното инженерство.

 

Български

IoT Spartans Challenge

The Libelium Project are right now enrolling universities for our IoT Spartans Challenge, an initiative to help universities teach in IoT to students and future developers.

Български

Страници

Subscribe to Катедра Компютърни системи и технологии RSS