Ден на специалност "КСТ"

На 29.11.2013 г. ще се проведе "Ден на специалност КСТ" с който ще се отбележат и 20 години от основаването на катедрата.Събитието ще включва представяне на историята и развитието на катедрата и посещение на лаборатории. Ще се осигури форум за представяне на фирми, партньори на катедрата и обсъждане на идеите им по въпроса за образованието и подготвеността на студентите за работа във бизнеса.

Български

Нов сайт на катедра КСТ

От няколко дни в процес на създаване е нов сайт на катедрата, в който преподавателите ще могат да добавят информация за преподаваните от тях дисциплини, научните им интереси и приемното им време.

Студентите ще могат да следят новини за катедрата, както и информация засягаща тяхното обучение в катедрата. 

Ще бъде добавен и форум, където студентите ще могат да задават своите въпроси и да обсъждат проблемите, пред които са изправени.

Български

Страници

Subscribe to Катедра Компютърни системи и технологии RSS