Вътрешни конкурси 2020

Вътрешният конкурс за научни изследвания, сесия 2020 г. е обявен. Срокът за подаване на предложения за проекти от направления:

  • “В помощ на докторанти“
  • “Перспективни ръководители“  
  • “Художествено-творческа дейност“ 
  • “Студентски иновационен хъб“

е до 16.02.2020 г.

Всички актуални документи, свързани с конкурса, са публикувани на вътрешната страница на уеб сайта на ТУ-София, меню „Научно-приложна дейност“, раздел „Вътрешен конкурс“.

Календарен план

ЕтапОтговорникСрокДокументВнася
Сключване на договори за втория етап на конкурсите от
Сесия 2019
Ръководители, Зам.-ректор по НПД10.02.2020ДоговориРъководители на договори
Подаване на предложения за проекти, сесия 2020Ръководители на проекти16.02.2020Проекти в “Е-Наука”Ръководители на проекти
Рецензиране и представяне на рецензииПредседател на комисията по рецензиране23.02.2020Рецензии в “Е-Наука”Рецензенти
Заседание на комисията за класиране на проектитеПредседател на ЦКК25.02.2020Протокол и Списък на приетите проектиПредседател на ЦКК
Заповед на Ректора и обявяване на списъка и сумите на одобрените проектиРектор28.02.2020ЗаповедЗам.-ректор
Сключване на договориРъководители на договори06.03.2020ДоговориРъководители на договори
Представяне на отчетите по етапи за оценяване в Е-НаукаРъководители на договори22.06.2020
01.12.2020
Отчети в “Е-Наука”Ръководители на основните звена
Рецензиране на отчетите и приемане на рецензиите от ЦККПредседател на ЦКК01.07.2020
11.12.2020
Протокол на комисиятаПредседател на ЦКК
Изплащане на хонорари по договоритеЗам.-ректор по НПД18.12.2020Договори за хонорариГл. счетоводител НИС