Ден на специалност “КСТ” в ТУ-Пловдив

Среща на фирмите пртньори на катедрата с членовете на катедрата и със студентите, за да се обсъдят възможните промени на учебните материали и курсов така, че да отговарят на търсенето в областта.

Запознаване на ученици и студенти с лабораторните бази на катедрата и възможностите за придобиване на специфични умения от компютърното инженерство.