Ден на специалност “КСТ” 2014

Това мероприятие цели:

1. Да срещне студентите 3 и 4 курс с фирми работодатели, като фирмите направят кратки представяния (основно възможности за реализация);

2. Каним ученици от пловдивските гимназии и региона да се запознаят с катедрата, нейната лабораторна база и какво се преподава (като учебен план, програми и възможности за реализация – защо е добре да кандидатстват в КСТ)

3. Да представим развойната дейност в катедрата и възможност за работата по проекти и кандидатстване в различните форми на финансиране.

Програма:

10:00 ч. Откриване –  Представяне на катедра КСТ и специалност КСТ в зала 2112

10:30 ч. Представяне на фирми – партньори на катедрата.

12:00 ч. Кафе пауза в барчето, в атри ума на II корпус

13:30 ч. Дискусия с представители на бизнеса относно развитието и усъвършенстването на учебното съдържание на дисциплините, преподавани в специалността. Стартиране на съвместни курсове към “Център за следдипломно обучение” – зала 2112

Посещение в лаборатории на катедра КСТ.

14:30 ч. Представяне на научно – изследователската дейност, развивана в катедра КСТ. Дискутиране на възможностите за съвместно участие в научнипроекти като: Хоризонт 2020. Приоритети: Public Cloud; Internet of Things (IoT) – зала 2112

16:00 ч. Кръгла маса и дискусия, относно развитието на специалността, с представители на фирми, в които се реализират студентите, завършили специалност КСТ – барчето на II корпус