Ден на специалност “КСТ”

На 29.11.2013 г. ще се проведе “Ден на специалност КСТ” с който ще се отбележат и 20 години от основаването на катедрата.Събитието ще включва представяне на историята и развитието на катедрата и посещение на лаборатории. Ще се осигури форум за представяне на фирми, партньори на катедрата и обсъждане на идеите им по въпроса за образованието и подготвеността на студентите за работа във бизнеса. Ще се състои и семинар на студенти и докторанти от катедрата, които ще представят свои разрботки и изследвания.Мероприятието ще започне в 10:00 часа в зала 2112 във Втори корпус на ТУ-София, филиал Пловдив – бул. “Санкт Петербург” 63.

обява