График на учебния процес на студентите IV курс ОКС Бакалавър за учебната 2019/2020

ВАЖНО: Във връзка с извънредното положение в страната има нов график: https://fea.tu-plovdiv.bg/промяна-в-акдемичния-календар/

 1. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР:
  • 10 февруари – 16 април 2020 г. (продължителност 10 седмици), /Великденска ваканция 17 април – 26 април/
  • Насочване към ръководител за дипломна проектиране
  • Уточняване на темата и подготовка на задание за дипломно проектиране
  • Начална работа по дипломния проект
  • Темите за дипломното проектиране се получават от объчаващата катедра
  • Всички студенти задължително трябва да се насочат към ръководител за дипломно проектиране и да имат оформено задание до 30 април 2020 г.
 2. РЕДОВНА СЕСИЯ: 04 май – 15 май 2020 г.
 3. ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ: 18 май – 23 май 2020 г.
  • приключване с изпити
  • Официално утвърждаване на заданието от рък. катедра и декан до 29 май 2020 г.
 4. ДИПЛОМНО ПРОЕКТИРАНЕ: 18 май – 03 юли 2020 г.
  • Провеждане на преддипломен стаж – 2 седмици
  • Основна работа по дипломния проект
  • Оформяне на дипломната работа
  • Рецензиране и насочване към защита
 5. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА: 06 юли – 11 юли 2020 г.
 6. ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА ДИПЛОМНА ЗАЩИТА: 28 септември – 03 октомври 2020 г.
 7. ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА ДИПЛОМНА ЗАЩИТА: 02 ноември – 07 ноември 2020 г.

Спазването на гореописаните срокове е предпоставка за успешно завършване в срок. Успех!