проф. д-р инж. Гриша Спасов

Кабинет: 1224

тел.: 659724

e-mail: gvs@tu-plovdiv.bg   

Интереси:  

  • Разпределени системи;  
  • Компютърни мрежи – WLAN;  
  • Разпределени вградени системи;  

Водени дисциплини:  

  • Микропроцесорна техника;  
  • Микропроцесорни системи; 
  • Компютърни мрежи; 
  • Разпределени вградени системи;  
  • Разпределени системи и компютърни комуникации;