доц. д-р инж. Диляна Будакова

Кабинет: 1205  

тел.: 659705  

e-mail: dilyana_budakova@yahoo.com


Доктор: “Моделиране и изследване аспекти на поведение” (02.21.04) – 2006 

Приемно време:  

вторник: 13.00ч. – 16.00ч.  

четвъртък:10.00ч. – 12.00ч.  

Интереси:  

  • Компютърни системи – софтуер;  
  • Обобщени мрежи;  
  • Моделиране на когнитивно-емоционален анализ и поведение;  
  • Инелигентни виртуални агенти; 
  • Архитектури на когнитивни агенти и теории; 
  • Изкуствен интелект. 

Водени дисциплини:  

  • Изкуствен интелект;  
  • Обучение и самообучение в компютърни системи;  
  • Програмиране и използване на компютри ІІч.