доц. д-р инж. Мария Маринова

Кабинет: 1227  

тел.: 659727  

e-mail: m_marinova@tu-plovdiv.bg


Приемно време:  

понеделник: 8.30ч. – 10.15ч.  

четвърът: 13.45ч. – 15.30ч.  

Интереси:  

  • Компютърно моделиране; 
  • Високопроизводителни процесорни архитектури; 
  • Паралелно програмиране с MPI, OpenMP, Cuda C, OpenCL, ACC. 
  • GRID архитектури, 
  • Cloud Computing.  

Водени дисциплини:  

  • Компютърни архитектури; 
  • Суперкомпютри; 
  • Паралено програмиране; 
  • Информационни технологии (на англ.); 
  • Грид технологии.