доц. д-р инж. Митко Шопов

Кабинет: 2214 

тел: (032) 659 765  

e-mail: mshopov@tu-plovdiv.bg  

Лична страница 


Дисциплини

Микропроцесорни системи; Компютърни мрежи, Разпределени системи и компютърни комуникации; Информатика; Системи за отдалечено следене и управление на космически апарати

Професионални Интереси

Уеб програмиране; Компютърни мрежи; Разпределени вградени системи; Безжични сензорни мрежи; m-Health; IoT; Cloud Computing