доц. д-р инж. Николай Каканаков

Ръководител катедра “Компютърни системи и технологии” 

Кабинет: 1225/ тел: 659-725 и кабинет: 2214 / тел: 659-765 

Лаборатория: 2204 / тел: 659-758  

e-mail: kakanak@tu-plovdiv.bg 

Лична страница 

Приемно време (2214): 

Сряда: 16:00 – 17:00  

Четвъртък: 11:30 – 12:30 

Дисциплини: 

Разпределени вградени системи; Програмиране на Вградени Микропроцесорни системи; Компютърни Мрежи; Informatics II; Embedded Microcomputer Systems 

Професионални Интереси: 

Разпределени вградени системи; Мрежово програмиране; Многослойни клиент/сървър архитектури; Компютърни мрежи; Програмиране на Вградени Системи