проф. д-р инж. Петя Павлова

Кабинет: 1205 

тел.: 659705  

e-mail: p_pavlova@tu-plovdiv.bg

Приемно време:  

сряда: 11.30ч. – 13.30ч.  

четвъртък: 11.30ч. – 13.30ч.


Доктор – “Оптични и лазерни уреди и методи” (02.05.19) – 2002 г. 

Доцент -“Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Компютърно зрение)” (02.21.07) – 2006 г.

Интереси:  

  • Анализ и обработка на изображения;  
  • Оптична обработка на информация.  

Водени дисциплини:  

  • Компютърно зрение;  
  • Компютърна графика;  
  • Оптика и оптични уреди;  
  • Обработка на изображения.