Форма за контакт

Благодарим Ви за интереса към катедра Компютърни системи и технологии. За да гарантираме, че насочваме вашето запитване към съответния екип, моля попълнете следния формуляр.    Изявление за съгласие:

    Информацията, която предоставяте в този формуляр, ще ни помогне да отговорим на вашата заявка, включително по телефона. Ние ще третираме вашите лични данни с уважение и ще ги пазим и никога няма да ги продаваме на други трети лица за търговска употреба. Моля, прегледайте нашата декларация за поверителност за повече информация за това как използваме вашите данни.

    Поддържайте връзка с нас!

    Регистрацията означава, че ще получавате нашите имейли, включително информация за последните новини, нашите курсове, състезания и студентски живот; покани за нашите отворени дни; съвети и напътствия, които се надяваме да намерите полезни.