Научни групи

Основната научна дейност на катедрата се води в няколко основни направления по които са организирани научни групи