Проект: №BG16RFOP002-1.005-0075 Разработване на иновативна Система за дигитална обработка и съхранение на счетоводни данни Digital Safe Accounting

Главна цел: Да се повиши конкурентоспособността и иновационния капацитетна АММС-СЧЕТОВОДЕН ПАЗАР-МАСТЪР СЕРВИЗ ЕООД, чрез разработване на иновативен интегриран процес, базиран на уеб приложение, позволяващ автоматизиране на счетоводния процес.

Бенефициент: АММС-СЧЕТОВОДЕН ПАЗАР-МАСТЪР СЕРВИЗ ЕООД

Партньор: Технически Университет гр. София

Обща стойност: 650 924,98 лв., от които 423 788,84 лв. европейско и 74 786,98 лв. национално съфинансиране

Начало: 24.10.2018 г.

Край: 24.10.2020 г.

image/svg+xml image/svg+xml