Публична защита на дисертационен труд

На 07.07.2023 г. (петък) от 13.00 часа, в зала 4425 на ТУ-София, Филиал Пловдив, 4-ти корпус ще се проведе публична защита на дисертационен труд на инж. Теодора Мечева

Тема на дисертационния труд: Методи и средства за изграждане на интелигентна пътна транспортна система

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Научна специалност: Компютърни системи, комплекси и мрежи