Публична защита на дисертационен труд

На 04.11.2020 г. (петък) от 13.00 часа, в зала 4425 на ТУ-София, Филиал Пловдив, 4-ти корпус ще се проведе публична защита на дисертационен труд на Веселка Сашева Петрова-Димитрова

Тема на дисертационния труд: Моделиране и изследване на поведение на интелигентни когнитивни агенти

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Научна специалност: Системи с изкуствен интелект