Семинар на докторантите 2020

Семинарът ще се проведе на 22 май 2020 г. oт 14:00 в Zoom.

На 19 март 2020 г. от 14:00 часа в лаборатория 2306 ще се проведе поредният семинар на докторантите на кат. КСТ.

Младите учени ще представят своите идеи, разработки и научни изследвания и ще дискутират по актуални научни теми и своите мисли за провеждането на докторантура.

Поканени са и студенти и преподаватели, за да обогатят аудиторията и да направят дискусиите по-пълни и по-интересни.