Семинар на докторантите 2021

На 19 февруари 2021 от 13:00 часа ще се проведе ежегодния семинар на докторантите, този път в онлайн среда на MS Teams.

Тази година разширяваме обхвата и сме поканили участници от целия Факултет “Електроника и Автоматика” в ТУ-Пловдив.

Ето и участниците и техните теми:

Ето и линк към събитието: teams.microsoft.com.

Ето и книга с резюметата: