Дисциплини ОКС Бакалавър

КодКредитиВодещ преподавателНаименование 
FBE056гл. ас. д-р Румяна Борисова ЧуклеваПрограмиране и използване на компютрите I-ва част
FBE146доц. д-р Диляна Вълкова БудаковаПрограмиране и използване на компютрите II-ра част
FBE236доц. д-р Велко Иванов ИлчевПрограмиране и използване на компютрите III-та част
BCS275доц. д-р Ивайло Николаев АтанасовОперационни системи
BCS285проф. д-р Веселка Димитрова БоеваДискретни структури
BCS296проф. д-р Веселка Димитрова БоеваСинтез и анализ на алгоритми
BCS305гл. ас. д-р инж. Илия ПетровСигнали и системи
BCS316гл. ас. д-р Валентин Красимиров МолловАнализ и синтез на логически схеми
BCS345проф. д-р Гриша Валентинов СпасовОрганизация на компютъра
BCS355проф. д-р Гриша Валентинов СпасовМикорпроцесорна техника
BCS365гл. ас. д-р Борис Йосифов РибовКомпютърна периферия 
BCS375 доц. д-р Ивайло Николаев АтанасовБази от данни
BCS385 доц. д-р Ивайло Николаев АтанасовПрограмни езици 
BCS395 доц. д-р Атанас Николов КостадиновЦифрова схемотехника
BCS406 доц. д-р Мария Пламенова МариноваКомпютърни архитектури 
BCS416доц. д-р Ивайло Николаев АтанасовПрограмни среди
BCS424проф. д-р Гриша Валентинов СпасовМикропроцесрони системи 
BCS434проф. д-р Веселка Димитрова БоеваИнформационни и управляващи системи
BCS444доц. д-р Велко Иванов ИлчевОбектно-ориентирано програмиране 
BCS475проф. д-р Гриша Валентинов СпасовКомпютърни мрежи
BCS486доц. д-р Мария Пламенова МариноваПаралелно програмиране 
BCS494проф. д-р Гриша Валентинов СпасовПоректиране на компютри
BCS504гл. ас. д-р Валентин Красимиров МолловТестиране и диагнистика на компютърни системи
BCS515доц. д-р Петя Емилова ПавловаКомпютърна графика
BCS524проф. д-р Гриша Валентинов СпасовПриложни информационни системи
BCS54.14доц. д-р Мария Пламенова МариноваВисокопроизводителни компютръни системи
BCS54.24проф. д-р Веселка Димитрова БоеваФункционално програмиране
BCS55.14доц. д-р Атанас Николов КостадиновСистеми с програмируема логика
BCS55.24доц. д-р Велко Иванов ИлчевЕзикови процесори
BCS55.34доц. д-р Петя Емилова Павлова3D моделиране и печат
BCS56.14доц. д-р Ивайло Николаев АтанасовСистемно програмиране
BCS56.24доц. д-р Велко Иванов ИлчевКомпонентно програмиране
BCS575доц. д-р Велко Иванов ИлчевXML-технологии