E-Learning

Катедра КСТ поддържа платформа за електронно обучение Moodle. В зависимост от вашата специалност използвайте следните връзки.

Бакалаври КСТ 1ви курс

Бакалаври КСТ

Магистри КСТ и Електроника

Industrial Engineering

Ако сте студент и все още нямате акаунт, моля да се обърнете към съответния преподавател.

Мобилно приложение (Android)

За повече информация или съдействие можете да пишете на cst@tu-plovdiv.bg.