ЕРАЗЪМ+

Катедра КСТ поддържа активни международни контакти с университети във Великобритания, Швеция, Унгария и др.  

Преподаватели от КСТ посещават като лектори и изследователи тези университети, а студенти провеждат част от обучението си в тях в рамките на програма Сократ-Еразъм.