Вие сте тук

The QA role in the Software Development Life Cycle

23 април (този четвъртък) от 14:30ч. в зала 4422 на ТУ-Пловдив 
МенторМейт ще проведат лекция на тема
"Ролята на QA в жизнения цикъл на създаването на софтуерни продукти"