Вие сте тук

"Code Modernisation for Intel Multi Core and Xeon Phi Architectures"

Национален център по Суперкомпютърни изчисления, съвместно с Интел организира обучение за техники за модернизация на код за многоядрени архитектури на Интел.

Обучението ще се проведе от 25-28 Април в София, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към БАН.

За желаещите от ТУ-София филиал Пловдив ще бъде осъществена видеоконферентна връзка от зала 4513 (IV-ти корпус на филиала).

Моля, желаещите да участват на видеоконференцията да изпратят електронна поща на m_marinova@tu-plovdiv.bg или да потърсят гл.ас.д-р Мария Маринова.

Пълната програма на събитието може д анамерите на следния адрес: http://scc.acad.bg/ncsa/hpctraining/timetables.php