Вие сте тук

Информационна среща, посветена на програмата "Мария Склодовска-Кюри"

Технически университет – София, филиал Пловдив и българската група към Асоциацията на бившите стипендианти по програмата „Мария Кюри” Ви канят на информационна среща, посветена на програмата за подпомагане на научните изследвания „Мария Склодовска-Кюри”. 28 май 2018 г. /понеделник/ Аула на IV-ти корпус „доц. дтн Георги Стоилов” Официално откриване: 14.00 ч.