Вие сте тук

Проф. д-р Веселка Боева

кабинет: 1224 

тел.: 032 65 97 24 

е-mail: vboeva@tu-plovdiv.bg

Магистър по Математика и Информатика  

Доктор по Информатика  

Доцент по Информатика  

Председател на групата по биоинформатика