Вие сте тук

Дисциплини "Бакалавър"

Код
Кредити
Водещ преподавател
Наименование 

FBE05

6

гл. ас. д-р Румяна Борисова Чуклева

Програмиране и използване на компютрите I-ва част

FBE14

6

доц. д-р Диляна Вълкова Будакова

Програмиране и използване на компютрите II-ра част

FBE23

6

доц. д-р Велко Иванов Илчев

Програмиране и използване на компютрите III-та част

BCS27

5

доц. д-р Ивайло Николаев Атанасов

Операционни системи

BCS28

5

проф. д-р Веселка Димитрова Боева

Дискретни структури

BCS29

6

проф. д-р Веселка Димитрова Боева

Синтез и анализ на алгоритми

BCS30

5

гл. ас. д-р инж. Илия Петров

Сигнали и системи

BCS31

6

гл. ас. д-р Валентин Красимиров Моллов

Анализ и синтез на логически схеми

BCS34

5

проф. д-р Гриша Валентинов Спасов

Организация на компютъра

BCS35

5

проф. д-р Гриша Валентинов Спасов

Микорпроцесорна техника

BCS36

5

гл. ас. д-р Борис Йосифов Рибов

Компютърна периферия 

BCS37

5

 доц. д-р Ивайло Николаев Атанасов

Бази от данни

BCS38

5

 доц. д-р Ивайло Николаев Атанасов

Програмни езици 

BCS39

 доц. д-р Атанас Николов Костадинов

Цифрова схемотехника

BCS40

 доц. д-р Мария Пламенова Маринова

Компютърни архитектури 

BCS41

доц. д-р Ивайло Николаев Атанасов

Програмни среди

BCS42

4

проф. д-р Гриша Валентинов Спасов

Микропроцесрони системи 

BCS43

4

проф. д-р Веселка Димитрова Боева

Информационни и управляващи системи

BCS44

4

доц. д-р Велко Иванов Илчев

Обектно-ориентирано програмиране 

BCS47

5

проф. д-р Гриша Валентинов Спасов

Компютърни мрежи

BCS48

6

доц. д-р Мария Пламенова Маринова

Паралелно програмиране 

BCS49

4

проф. д-р Гриша Валентинов Спасов

Поректиране на компютри

BCS50

4

гл. ас. д-р Валентин Красимиров Моллов

Тестиране и диагнистика на компютърни системи

BCS51

5

доц. д-р Петя Емилова Павлова

Компютърна графика

BCS52

4

 проф. д-р Гриша Валентинов Спасов

Приложни информационни системи

BCS54

4

проф. д-р Веселка Димитрова Боева

доц. д-р Мария Пламенова Маринова

Функционално програмиране

Високопроизводителни компютръни системи

BCS55

4

доц. д-р Атанас Николов Костадинов

доц. д-р Велко Иванов Илчев

Системи с програмируема логика

Езикови процесори

BCS56

4

доц. д-р Ивайло Николаев Атанасов

доц. д-р Велко Иванов Илчев

Системно програмиране

Компонентно програмиране

BCS57

5

доц. д-р Велко Иванов Илчев

XML-технологии