Вие сте тук

Дисциплини "Магистър"

Код
Кредити
Водещ преподавател
Наименование

MCS01

5

доц. д-р Петя Емилова Павлова

Компютърно зрение 

MCS02

5

гл. ас. д-р Добринка Любомирова Петрова

Програмиране за Интернет

MCS03

4

проф. д-р Гриша Валентинов Спасов

Разпределени системи и компютърни комуникации 

MCS04

4

 доц. д-р Бойко Петров

Методи и устройства за цифрова обработка на сигнали 

MCS05

5

доц. д-р Диляна Вълкова Будакова

Интерфейс на естествен език

MCS06

5

доц. д-р Мария Пламенова Маринова

Технологии GRID 

MCS08

5

проф. д-р Милена Лазарова

Метаевристика 

MCS09

5

доц. д-р Атанас Николов Костадинов

Проектиране на свръхголеми интегрални схеми 

MCS10

доц. д-р Диляна Вълкова Будакова Обучение и самообучение в програмирането

MCS11

доц. д-р Ивайло Николаев Атанасов Алгоритми в биоинформатиката 

MCS12

доц. д-р Ивайло Николаев Атанасов UML обектно-ориентирано програмиране 

MCS13

доц. д-р Николай Руменов Каканаков Разпределени вградени системи