Вие сте тук

Дипломни защити

На 13.02.2014 ще се проведат дипломни защити на ОКС Магистър, специалност КСТ. Предавайте готовите дипломни работи в канцеларията на катедрата.