Вие сте тук

Научна дейност

Основната научна дейност на катедрата се води в няколко основни направления по които са организирани научни групи

Семинар на докторантите XII.2016, XII.2017, II.2019

Публикации катедрата през последните 5 години