Site news

Студентски стипендии

 
Picture of Митко Шопов
Студентски стипендии
by Митко Шопов - Wednesday, 29 April 2020, 9:23 PM
 

Документите за стипендии се подават до факултетна канцелария в срок до 07.05.2020 г. включително, по електронен път, по пощата или чрез куриер.

Повече информация и заповедта на ректора може да намерите тук:

https://fea.tu-plovdiv.bg/студентски-стипендии/