Site news

Анкета МОН

 
Picture of Mitko Shopov
Анкета МОН
by Mitko Shopov - Friday, 24 April 2020, 7:15 PM
 

Във връзка с актуализиране на данните в Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ) за 2020 година е предвидено провеждането на социологическо проучване сред студентите във висшите училища. Каним Ви да вземете участие в проучването и да споделите мнението си чрез попълване на електронна анкета на следния адрес в рамките на настоящата седмица:

https://www.surveymonkey.com/r/MQPXHV2

Проучването е анонимно и данните от него ще бъдат използвани само в обобщен вид за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България.