Курсът е предназначен за инженери Компютърни системи и технологии, но е подходящ и за инженери по Електроника и Автоматика. Курсът включва лекции, предсавени, чрез мултимедия и упражнения в лаборатория. В рамките на упражненията студентите се запознават с различни развойни модули и начини за работа с тях, като всеки получава индивидуална задача (проект) в рамките на упражненията, която трябва да се предаде до началото на сесията.

Целта на учебната дисциплина е след завършване на курса, студентите да придобият знания за архитектурите на разпределени системи базирани на клиент-съсрвър приложения, Web технологии, P2P, SOA. Да придобият собствен опит при проектирането и реализирането на разпределени приложения.

В края на обучението си студентите ще:

  • познават архитектурата и организацията на съвременните разпределени системи и приложения;

  • ще са запознати с методи и средства за изграждане на разпределени системи и приложения;

  • ще имат начален опит в проектирането и създаването на разпределени приложения.