Site news

Picture of Митко Шопов
Студентски стипендии
by Митко Шопов - Wednesday, 29 April 2020, 9:21 PM
 

Документите за стипендии се подават до факултетна канцелария в срок до 07.05.2020 г. включително, по електронен път, по пощата или чрез куриер.

Повече информация и заповедта на ректора може да намерите тук:

https://fea.tu-plovdiv.bg/студентски-стипендии/


 
Picture of Николай Каканаков
Как да се справим с карантината
by Николай Каканаков - Tuesday, 31 March 2020, 1:25 PM
 

Вижте в брошурата какво препоръчва психологът на ТУ.

Picture of Николай Каканаков
25 години катедра "КСТ"
by Николай Каканаков - Tuesday, 20 February 2018, 5:30 PM
 

На 27.04.2018 катедра "компютърни системи и технологии" ще отпразнува 25 години от създаването си като самостоятелно звено.

Ще поканим бивши преподаватели и ръководители, бивши възпитаници и фирми-партньори на катедрата, за да отпразнуваме заедно и да обсъдим миналото, настоящето и бъдещето на ...

Read the rest of this topic
(57 words)