MentorMate QA Academy

Много се радваме да споделим, че партньорите ни от МенторМейт стартираха третото издание на MentorMate QA Academy. За да можете да се включите в безплатното обучение, трябва да имате базови технически познания или малък опит в сектора (техническа специалност, курс по програмиране или тестване), да сте запознати с основите на обектно-ориентираното програмиране и да владеете английски език. Ако искате да се учите на техниките и добрите практики при ръчното и автоматизираното тестване и да придобиете опит по действителни проекти в реална работна среда, кандидатствайте на линка по-долу.
https://bit.ly/3mcxfQA