Състав

Ръководство

Николай Каканаков
доц. д-р инж.
ръководител

кабинет: 2214
телефон: (+359 32) 659 765
e-mail: kakanak@tu-plovdiv.bg 

Диляна Будакова
доц. д-р инж.
отговорник УД

кабинет: 1205
телефон: (+359 32) 659 705
e-mail: dilyana_budakova@yahoo.com

Атанас Костадинов
доц. д-р инж.
отговорник НПД

кабинет: 1226
телефон: (+359 32) 659 726
e-mail: kostadat@tu-plovdiv.bg


Преподаватели

Технически персонал

  • Йорданка Иванова – технически изпълнител
  • инж. Йордан Генов – специалист хардуер
  • инж. Костадинка Тодорова – оператор
  • инж. Стефан Лишев – оператор